Tải BIMcollab ZOOM và BCF Managers

HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ

BCF Connector cho Solibri

Đã bao gồm trong Bộ sản phẩm Solibri 9.10x. (mới)

BCF Connector đã bao gồm trong bộ sản phẩm Solibri 9.10 (Solibri Office, Site và Anywhere). Bộ sản phẩm này có thể tìm thấy ở đây.

Solibri Model Checker 9.9 và 9.8

BCF Connector có thể tải tại Solibri Solution Center.

Nếu bạn không tìm thấy BCF Connector trong Solibri Solution Center (SSC), hãy liên hệ quản trị viên SSC trong công ty của bạn để được cấp quyền tải.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Design by digicons.