Tải BIMcollab ZOOM và BCF Managers

HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ

BCF Managers 5 cho DDS-CAD

BCF Managers cho DDS-CAD được tích hợp sẵn khi cài đặt DDS-CAD 14 (Service Update 2 (build 5/4-2019) hoặc mới hơn). Sử dụng BCF Manager là miễn phí nhưng bạn cần đăng ký Mã kích hoạt để bắt đầu. Bạn có thể yêu cầu Mã kích hoạt tại đây.

Copyright 2023 © All rights Reserved. Design by digicons.