Tải BIMcollab ZOOM và BCF Managers

HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ

BCF Managers 5 cho simplebim

build 5.2.336

BCF Managers cho simplebim được tích hợp sẵn khi cài đặt. Sử dụng BCF Manager là miễn phí nhưng bạn cần đăng ký Mã kích hoạt để bắt đầu. Bạn có thể yêu cầu Mã kích hoạt tại đây.

Các phiên bảnmới của simplebim BCF Managers sẽ được cập nhật tại trang này.

Windows

simplebim 7

simplebim 6/6.1

Copyright 2024 © All rights Reserved. Design by digicons.