Tải BIMcollab ZOOM và BCF Managers

HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ

BCF Manager 5 cho ARCHICAD

build 5.3.11.27 (Mac OS X)
build 5.3.11.27 (Win)

Mac OS X

Win 64-bit

ARCHICAD 24

ARCHICAD 23 / STAR(T) Edition 2020

ARCHICAD 22 / STAR(T) Edition 2019

ARCHICAD 21 / STAR(T) Edition 2018 *

ARCHICAD 20 / STAR(T) Edition 2017 *

*) Phiên bản Mac OS X không cập nhật đến build 5.3.11.27

Copyright 2024 © All rights Reserved. Design by digicons.