Tải BIMcollab ZOOM và BCF Managers

HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ

BCF Managers 5 cho Navisworks

2017-2020: build 5.3.11.27
2021: build 5.3.11.36

Dùng cho Navisworks Manage và Navisworks Simulate

Navisworks 2021

Navisworks 2020

Navisworks 2019

Navisworks 2018

Navisworks 2017

Copyright 2024 © All rights Reserved. Design by digicons.